Andorr

Andorr

 

Andorr en lite större Vajvodsk by vid Nessjöns norra strand. Inte långt ifrån Jakards Hjärta. De två byarna är inte de bästa av vänner. Hövding Zarya anklagar förmannen för allehanda övertramp på Vajvodsk jord. Men än har inget blod flytit. Förhoppningsvis så kommer det att fortsätta att vara så.

Hövding Zarya är en mäktig kvinna som skyddas av sina fyra fruar som även fungerar som hennes livgarde. Zarya själv håller sig mest innanför murarna till sitt lilla palats. Medan hennes fruar vandrar runt i byn med omnejd för att ta hand om de dagliga spörsmålen. Under tiden träffar man Zarya från middag till skymning för att agera domare för de tvister som tenderar att dyka upp. Det ryktas också att hövdingen är väldigt intresserad av den flygande besten som kan ses över skyarna över Davokar lite då och då.

 

Hövding Zarya

och hennes fruar

Andorr

Symbaroum - Tornets Skugga Viktorpedia