Jakards Hjarta

Jakards Hjärta

Gruvbyn

 

Jakards Hjärta är en Ambrisk utpost för gruvbrytning. Den har funnits här betydligt längre än Selindras Hopp och är därför även det en större by på närmare 800 innevånare. Medräknat då den Svartalfiska bosättningen Svartbyn som ligger några hundra meter från själva Jakards Hjärta. Själva byn består av ett flertal hus omgärdat av en mindre pallisad. Och den mindre pallisaden motiveras eftersom de lever i en ganska fridfull relation med Vajvodstammen.  Genom Jakard så rinner även en stor bäck från Gråberget ner till Nessjön. Och där uppe finns även själva gruvan där det finns några få bofasta för de som inte kan eller vill bo i Jakards Hjärta två kilometer längre ned.

 

Jakards Hjärta styrs av Förmannen Jakard av Kalfas. Kallas oftast bara "Förmannen". Förmannen kan man ofta hittas på krogen Kölsvinet som är en av de första byggnaderna på platsen. Den är väldigt iögonfallande i och med att det är en stor båt som de dragit i land, vänt upp och ner, varpå de har inrett den till en krog. Annars träffas Förmannen på sitt kontor uppe vid gruvan.

Jakards Hjarta

Symbaroum - Tornets Skugga Viktorpedia