Landsskapet

Välkommen till Äventyrslandskapet runt Melima.

 

 

Området runt Eanors norra avstickare är gränsen mellan de två barbariska stammarna Karohar och Vajvod. I området, en dags segling uppströms från Melima, finns en svag Ambrisk närvaro i de två utposterna. Den ena längst den östra stranden av Eanor och den andra längst den norra stranden på Nessjön.

Det är relativt fritt att färdas längst den östra sidan, där Vajvod regerar. Detta på grund av den relativt vänliga relationen mellan Ambrierna och den barbariska stammen. Skogen på den östra sidan är också lite ljusare och har mer element av blandskog.

Den västra sidan däremot, den kontrolleras var Karohar. Dessa barbarer är fientligt inställda mot Ambrierna, särskilt i det här området. Detta beror på att Ambrierna genomför en större utgrävning av en av Karohars heliga kullar i området. Ambrier som färdas på den västra sidan bör se upp för de Karitiska jägarpacken som patrullerar sidan. 

Ambrisk närvaro upphör nästan helt i höjd med Tornet. Norr om Tornet går det inte att färdas med båt längre, inte på grund av ofarbart vatten, utan på grund av det ganska stora vattenfallet som bara några hundra meter uppströms från Tornet, effektivt förhindrar fortsatt färd. Barbarstammarna däremot reser med lättare vattenfarkoster och kan släpa båtarna på land över hindret.

Norr om vattenfallet så finner man en avstickare till Azursjön och Vajvodbyn Azurudden. Namnet får både sjön och byn från sin himmelsblåa färg. Byn är riktligt dekorerad med denna färg medans vattnet bär med sig det från sina källor.

Förutom Azursjön så finns det även ett utbrett träsklandskap norr om stenbron. Det har funnits ett par expeditioner av modiga äventyrare som begett sig upp dit för att utforska de sjunkna ruinerna där. Få har dock återvänt i livet och de som gjort det talar inte om fasorna som finns där.

Något som stör Ambrierna är de flertalet ruiner från Symbaroums tid som finns på Kariternas område. Med tanke på rikedomarna som de har grävt ur kullen så är det inte omöjligt att de gör ett försök efter den att bege sig vidare in i Karohars område. Men då krävs det tyngre beväpning och kanske rent av hjälp av armén. Men det betyder att de ruinerna är helt orörda av Ambriska händer. Vilka rikedomar som där finns spekuleras det mycket om.

Jakards Hjarta Selindras Hopp Marsken Rakko Andorr Azurudden Sjunka ruinerna

Landsskapet

Symbaroum - Tornets Skugga Viktorpedia