Marsken

Marsken

Utbrytarbyn

 

Marsken är en Ambrisk utbrytarby. De ville inte överge de gamla gudarna till fördel för Prios och valde därför att bosätta sig djupare inne i Davokar. Byn är ett dåligt försök att kopiera barbarernas byggnadskonst eftersom stenen som är så vanligt för Ambriska byggnader inte så lätt att komma över här ute. Det är bara 3 stora långhus och några få mindre förrådsbyggnader i Marsken. Erok den Äldre är den som regerar över Marsken och fungerar förutom som ledare även som deras spirituella ledare och tolkar de gamla gudarnas vilja. Ute på en lite klippig ö utanför Marsken finns det en mycket stor Monolit i svart vulkaniskt glas. Och den fungerar även som kyrka för de gamla gudarna.

Skämtsamt så kan man säga att det första man märker av Marsken är lukten. Hela byn stinker nämligen av fisk, vilket för utomstående kan verka vara deras enda föda. De är inte otrevliga mot främligar, men de har levt ett hårt liv där både männen och kvinnorna verkar dö unga, och är därför väldigt praktiskt lagda när de träffar utomstående. De tar bra betalt för sina tjänster och kunskaper, så ska man be dem om hjälp får man förvänta sig att betala för sig.

Marsken

Symbaroum - Tornets Skugga Viktorpedia